ניהול / ייעוץ תשע"ו

מרכז פסג"ה ראשון לציון

ניהול

1. אבני ראשה

 • יום ה'
 • קהל יעד:

 • מרצה:

2. אבני ראשה

 • יום ה'
 • קהל יעד:


 • מרצה:

3. סגני מנהלים שנה ד'

 • קהל יעד:

סגנים

 • מרצה:

4. סגני מנהלים שנה ב'

 • קהל יעד:

סגנים

 • מרצה:
נורית אלקלעי

ייעוץ

1. יועצות עי"ס קבוצה א'

 • קהל יעד:
יועצות עי"ס
 • מרצה:
מישל בן

2. יועצות עי"ס קבוצה ב'

 • יום ג'
 • קהל יעד:
יועצות על יסודי
 • מרצה:
ליזה בנג'ו

3. ייעוץ - התמחות שנה ג'

 • יום א'
 • קהל יעד:
יועצות
 • מרצה:
יערה

4. ייעוץ - התמחות שנה ב'

 • יום א'
 • קהל יעד:
יועצות
 • מרצה:
מדלן