Welkom bij ORO

Inleiding

ORO verzorgt en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Wij versterken iedere dag meer dan 1.400 mensen op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd.

Visie van de instelling

In onze bedrijfsvoering zijn we niet gericht op winst.

ORO is een cliëntgerichte en ondernemende instelling die de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand bied. Wij ondersteunen alle cliënten bij hun mogelijkheden. De ondersteuning die we verlenen wordt samen met de ouders/verzorgers in de omgeving van de cliënt gegeven en aangepast waar dit nodig is.

Onze medewerkers werken met passie en plezier en ontwikkelen zich in een uitdagende werkomgeving.

De doelgroepen

• Cliënten met een beperking (handicap)

• Psychiatrische patiënten

• Cliënten in maatschappelijke opvang, zoals

dak- en thuislozen

• Oudere mensen

• Mensen met psychosociale of

Gedragsproblematiek

• Mensen met psychogeriatrische

verschijnselen

• Cliënten met meervoudige problematiek

Stagemogelijkheden

Voor studenten hebben wij verschillende keuzes aan stageplaatsen. Deze stageplaatsen sluiten aan op verschillende opleidingen en opleidingsniveaus bijvoorbeeld: VMBO-, MBO- , HBO- als WO-studenten zijn van harte welkom bij ons in de praktijk.

Wat bieden we?
Als je voor een stage bij ons kiest, krijg je een stage overeenkomst. Als je minimaal 150 uur stage loopt, bieden we je een stagevergoeding volgens de regeling in de CAO Gehandicaptenzorg. Tijdens je stage word je begeleid door een werkbegeleider. Deze werkbegeleider is ook opgeleid om studenten te begeleiden in het werk.

Wil je stage lopen bij ons? Stuur dan een sollicitatiebrief met je CV naar carrierebureau@oro.nl

De woonvormen

De zorgvormen zijn: wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd.
Je helpt de cliënten met zen dagelijkse dingen bijvoorbeeld je stopt ze in bed, geeft ze eten en drinken, je begeleid ze overdag en zorg dat ze een leuke en nuttige dag besteding hebben.
Dit betekent veel voor de cliënten ze zijn hiervoor heel dankbaar zo kunnen ze toch een normale en leuke dagbesteding hebben.

Vacatures

Momenteel hebben we geen vacatures opstaan. Houd de site goed in de gaten voor als er een vacature op komt te staan. Als er een openstaat mail dan je CV naar onze e-mail adres. Zet daar bij waarom je bij ons wil komen werken,

wat is er leuk aan de website ?

dat je op de hoogte word gehouden van het actueel nieuws.

vrijwilligers.

bij oro zijn vrijwilligers ook hartstikke welkom wel zijn altijd blij met extra handen die de cliënten willen begeleiden. bij oro hebben we veel mogelijkheden wat je kunt doen als vrijwilliger van chauffeur tot op de kinderboerderij.