חג אורים שמח למשפחתי היקרה

שהיה לכם תמיד אור בביתכם