רכיבה בטוחה על אופניים

עמית יוגב ה2 15.5.30

כללים לרחיבה בטוחה על האופניים

· חובה לחבוש קסדה ביזמן נסיעה

· אסור להרכיב אדם אחר על האופניים

· אסור לירכב במנהרה

· אסור לרכב במעבר חציה

· אסור ליגרור אדם באופניים