גזרות אנטיוכוס הרביעי ליהודים

מהם הגזרות?

מהי גזרה?

גזרה היא חוק אשר מגבילה ומקשה.

מה קורה בסיפורנו?

בסיפורנו מלך בשם אנטיוכוס אפיפנס (הרביעי) שולט על היהודים בארץ ישראל.

האם בסיפורנו אנטיוכוס הוא מלך רע?

בסיפור, המלך אנטיוכוס אפיפנס הטיל גזרות רבים על היהודים והקשה עליהם לחיות בארצם.

מהן הגזרות אשר הטיל אנטיוכוס?

אנטיוכוס הטיל על היהודים המון גזרות:

1. איסור לעשות ברית מילה.

2. חובה לאכול מאכלים לא כשרים (לדוגמא חזיר).

3. חובה לחלל שבתות וחגים.

4. חובה להפסיק להעלות קורבן.

5. חובה לטמא את בית המקדש ולהקריב חיות לא כשרות.

King Antiochus 167 BCE

הסוף!