אילנות

אני לומד בבית ספר אילנות

אני

אני אוהב שוקולד
משתתפי הכבש השישה עשר - אני אוהב