מאורעות תרפ"ט

מגישים: אמיר דגן ירון חבה ניב וילף וניר חמו

מתיחות בין היהודים לערבים

במהלך שנות העשרים הלכה ונוצרה מתיחות בין היהודים לערבים. בין הגורמים למתיחות היו סטטוס הכותל המערבי, הסתות המופתי חאג' אמין אל חוסייני, והמשבר הכלכלי ששרר בארץ באותה התקופה.

הערבים פורצים בפרעות

באוגוסט 1929 פרצו פרעות שבמהלכן נהרגו ונפצעו יהודים רבים. הפרעה הראשונה פרצה בכותל המערבי בתאריך ה-15 לאוגוסט 1929 בה נדקר צעיר יהודי. מרבית הפרעו התרחשו בחברון צפת וירושלים, מה שגרם ליישוב היהודי לבחון מחדש את עמדותיו לגבי הערבים.

הפרעות מתפשטות

ביום ב- 23 באוגוסט 1929 (י ''ז באב תרפ''ט) התגלגלי תפילות יום השישי של המוסלמים בהר הבית למהומות קשות שבמהלכן ניסו הערבים לפרוץ לשכונות היהודיות בעיר החדשה. ובו בזמן תקפי קבוצות גדולות של ערבים את כל שכינות הספר היהודיות בירושלים. למחרת פשטו התנקשויות אלימות על פני כל הארץ ונמשכו שבוע ימים.

בחברון נטבחו ביום השני למהומות ב- 24 באוגוסט 66 יהודים ושאר יהודי העיר פונו ממנה בחסות הצבא הבריטי.
בצפת נרצחו ביום השביעי והאחרון למאורעות ב- 29 באוגוסט 18 יהודים.