Crazy Crispetes

Gaudeix d'unes crispetes salades I calentetes

INSTRUCCIONS

Posar la bossa de crispetes 3 minuts al microones i estaran llestes
Big image

Com funciona?

Un gra de blat, com la majoría de cereals, te una part interna, endosperma. Que està compost per la seva majoría per almidó i aigua, i una part externa, pericarpi, bastant gruixuda i impermeable.


Cuan un d'aquests grans de blat el sotmetem a la calor, aquella petita i inofensiva llavor es converteix en una bomba a pressió. La closca externa protegeix l'aigua i l'almidó que hi ha dins, que van pujant de temperatura. A partir dels 100 graus l'aigua es converteix en vapor, i el vapor d'aigua dins de la closca va augmentant la pressió interior del gra. Es l'increíble fet de que un simple gra de blat pot arribar a superar una pressióde 9 atmòsferes abans d'explotar.


Cuan la temperatura arriba als 175 graus aprox i la pressió interior supera les 9 atmòsferes l'escorça del gra no pot suportar més i es trenca. En aquest moment l'almidó del blat concentrat amb vapor d'aigua a alta pressió esclata fent "Pop!", i creant aquella bonica bonica forma de crispeta que no es una altre cosa que almidó esclatat subjectat per la part interior. La pressió es tal a l'hora d'esclatar que el gra, com si fos un mitjó, es dona literalment la volta i l'almidó, homogéneament sotmès a pressió, es converteix en una espècie d'escuma.

Volem Crispetes

En Quina reacció Es basa ?

És basa d'una reacció endoterímica que absorbeix calor.

Quina quantitat de reactius necessitem per que Es Porti a terme la reacció?

Approx. Un 14% d'H2O 90% de midó