Verschillen Noord en Zuid Italië

Door Mas Koenders.

Economisch verschil

In Italië is er een groot economisch verschil (verschil tussen welvaart) tussen Noord en Zuid. In het Noorden is geïnvesteerd om meer omzet te maken terwijl het Zuiden juist weinig geld heeft gegeven om te ontwikkelen, een goed voorbeeld hiervan is de landbouw. In de rijkere gebieden (Noorden) heeft de commerciële landbouw zich ontwikkeld terwijl in de arme gebieden (Zuiden) de traditionele landbouw voorkomt. Dit heeft weinig economische toekomst.

Oorzaken van de verschillen

De oorzaken hiervan hebben vooral betrekking op de verschillende historische ontwikkeling, geografische ligging en het fysische milieu.

Het Noorden heeft de beste landbouwgrond, de belangrijkste haven en de grootste industriële centra.

Het Noorden heeft het allemaal

De vestiginsplaatsfactoren zijn veranderd. Goede verkeersverbindingen, de nabijheid van een afzet markt (grote steden), een goede arbeidsmarkt en de aanwezigheid van andere bedrijven. Het Noorden van Italië voldoet aan alle nieuwe eisen die een bedrijf nodig heeft. In het Zuiden reageren ze vertraagd op de veranderende omstandigheden (Inertie) hierdoor blijven zij steken in het verleden en kunnen zij minder omzet maken.

Gebieden

In de EU kun je drie gebieden onderscheiden: Kerngebied, Overgangszone en Periferie. Je kan Italië ook onderverdelen in deze drie gebieden.

Kerngebied: Het Noorden met grote afzetmarkten (o.a. Milaan, Turijn en Genua). En groot landbouwgebied (de Povlakte). (Groen)

Overgangszone: Het midden van Italië dat niet zo rijk is als het Noorden maar ook niet zo arm is als het Zuiden. De hoofdstad van Italië (Rome) ligt ook in de overgangszone. (Wit)

Periferie: Het Zuiden van Italië (de eilanden Sicilië en Sardinië mee gerekend) waar armoede heerst en weinig of geen industrie en diensten zijn. (Rood)

Big image

Toekomst Italië en Europa

Europa doet veel aan regionaal beleid (Maatregelen om de ontwikkeling van bepaalde gebieden te stimuleren). Extra steun gaat naar armere gebieden in de periferie (Zuiden). De andere gebieden (Noorden) krijgen van de EU krijgen geld om te investeren in werk en onderwijs.

De EU wil zich namelijk niet meer op de landbouw richten, maar meer op een kenniseconomie met een goed opgeleide bevolking die nieuwe ontwikkelingen kan inzetten.

Einde

bedankt voor het kijken naar mijn poster!

Hieronder nog een grappige video over de verschillen tussen Europa en Italië

Italy vs Europe