יסודות התרבות

רחל היימן

ידע

מה לימדתי?

מיומנות

אילו מיומנויות חיזקתי?

הרגל

אילו הרגלים טיפחתי?