יום המעשים הטובים בשחקים

24/3/15

תלמידי המועצה אוזרים לזקנים לסחוב סלים בשוק רמלה

Big image

תלמידי שחקים שוטלים פרחים, ומנקים בתי ספר אחרים ברמלה

תלמידי שחקים מנקים גם את שחקים וגם מקומות אחרים

ביום המעשים הטובים כולם עושים מעשים טובים

ליאל ומשי עוזרות לאנשים לסחוב סלים

ובודקות הים עוד מישהו צריך עזרה בסלים