Nacionalni parkovi

Prirodne lepote Srbije!

U Srbiji postoji 5 Nacionalnih parkova

Fruška gora, Kopaonik, Đerdap, Tara i Šar-planina

Nacionalni park Fruška gora

Prvi nacionalni park u Srbiji osnovan 1961. godine. Čuva velika prirodna i kulturna bogatstva. Nalazi se nadomak Novog Sada, dužine je 75 km, a širine 15 km. Pored velikog bogatstva biljnih i životinjskih vrsta od kojih su mnoge retke i ugrožene, na Fruškoj gori nalazi se i 16 manastira, zbog njihovog značaja u očuvanju pismenosti, kulture i duhovnosti srpskog naroda, Frušku goru su često nazivali Srpska Sveta gora!

Područja od velikog prirodnog i kulturno-istorijskog značaja

Nalaze se pod najvišim stepenom zaštite u Srbiji

Nacionalni park Šar-planina

Nalazi na Kosovu i Metohiji, u Srbiji. Osnovan je 1986. godine. Najvažnije vrednosti Šar-planine su očuvane šume munike i molike, ali i mešovite listopadne šume koje su stanište balkanskog risa. Sa preko 200 vrsta ptica, 147 vrsta leptira, endemičnim i reliktnim vrstama sisara, sa brojnim glacijalnim jezerima i raznovrsnim oblicima glacijalnog reljefa i 34 pravoslavne crkve i manastira predstavlja pravo blago naše zemlje!