วิดีโอและสื่อสังคมออนไลน์

สภาวการณ์ของสื่อในปัจจุบัน

วันที่ 1

ขั้นตอนก่อนการผลิต : การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ (การตั้งค่าสมาร์ทโฟนหรือกล้องถ่ายภาพ)

การจัดองค์ประกอบภาพ : วิธีจัดองค์ประกอบภาพ การเรียนรู้จากการถ่ายภาพนิ่ง

การลำดับภาพ : การถ่ายภาพตามลำดับที่บอกเล่าเรื่องราว

การจัดแสง : การใช้แสงที่มีอยู่ และการจัดแสงไฟ

การสัมภาษณ์ : การรวบรวมคลิปเสียง

เสียง : การใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อให้ได้เสียงคุณภาพดีที่สุด

วันที่ 2

ออกภาคสนาม : การฝึกปฏิบัติจริง

การตัดต่อ : แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพยนตร์ พร้อมสอนวิธีใช้

การฝึกตัดต่อ : การตัดต่อเรื่องเล่า

การอัปโหลด : การบันทึกและส่งออกวิดีโอไปยัง YouTube, Vimeo และ Instagram

การแบ่งปัน : การเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการค้นหา

การวิจารณ์ : องค์ประกอบสำคัญของการวิจารณ์เชิงบวก

กระดานเรื่องราว (Storyboard)

Big image

ก่อนที่จะวาดภาพ

1. วัตถุประสงค์ของชิ้นงานคืออะไร

2. ใครคือผู้รับชม

3. ผู้รับชมจะเข้าถึงวิดีโอจากช่องทางไหน

แบบฝึกหัด : ทำความเข้าใจผู้ชมของคุณ

4. สารที่ต้องการสื่อคืออะไร สรุปภายในหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำได้ว่าอย่างไร

5. ค้นหา “เสียง” สำหรับสารของคุณ