Lotus Nieuws

Samen bouwen aan 'zorg met passie'

Kleinschalig wonen

Onlangs is onze kleinschalig wonen geopend in onze zorgcentrum te UtrechtAls u een vorm van dementie heeft, dan kunt u bij zorgcentrum lotus kiezen voor kleinschalig wonen. Dit betekent wonen, zoveel mogelijk zoals u dat thuis gewend bent. Samen met anderen een huishouden draaiende houden, samen koken, eten en de boel opruimen. U heeft een eigen kamer die u naar smaak en met uw meubels kunt inrichten. En samen met enkele andere bewoners deelt u een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Wij bieden u constante zorg, begeleiding en ondersteuning van een vast team medewerkers.

Bijzondere vorm

Veel mensen met dementie hebben behoefte aan structuur en veiligheid in hun woonomgeving. Ze vinden dit vooral als ze wonen in een omgeving die ze kennen en waar ze zich thuis voelen. Met kleinschalig wonen biedt de Zorgboog juist voor hen een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg. In een kleinschalige woongroep wonen zes tot acht mensen bij elkaar die samen een zo gewoon mogelijk huishouden voeren. De bewoners kunnen zeven dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op deskundige zorg en begeleiding.

Stimuleren en ondersteunen
Bij het kleinschalig wonen is de omgeving en de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk zoals het thuis was. Als zij dit kunnen, bereiden de bewoners zelf de maaltijden. Onze medewerkers helpen bij het huishouden en verzorgen de bewoners die hier hulp bij nodig hebben. Verder ondersteunen zij de bewoners bij de dagelijkse activiteiten als de boodschappen, de was en de schoonmaak. Zoals in elk gezin is er ook tijd voor ontspanning; individueel of met elkaar. De fase van dementie en de zwaarte van de zorgvraag van de bewoners zijn van invloed op de dagelijkse gang van zaken in de woning.

Belangrijke rol voor familie en vrienden
Familie en vrienden, de ‘mantelzorgers’, spelen een belangrijke rol in het kleinschalig wonen. Immers, zij horen ook bij de huiselijke omgeving van de bewoners. Uw bijdrage als mantelzorger is daarom altijd zeer welkom. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld een deel van de dagelijkse zorg op zich nemen, boodschappen doen, meehelpen met koken of de bewoners begeleiden bij het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis of de kapper.

Kosten

Kosten
Om voor kleinschalig wonen in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op het moment dat u een indicatie heeft, maken we samen afspraken over urgentiebepaling, wachttijd zorgverlening en eventuele overbruggingszorg tot het moment dat de plaatsing gerealiseerd kan worden. Vanaf 2015 valt kleinschalig wonen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Bekijk voor actuele informatie de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over kleinschalig wonen bij zorgcentrum Lotus of over de kosten die hieraan zijn verbonden? Neem dan contact op met onze zorgcentrale via telefoonnummer 0301456784

Contact gegevens

Voor meer vragen en informatie kunt u contact met ons opnemen.