במלחמה אין מנצחים

שני הצדדים מפסידים

די למלחמות

בכל מלחמה יש הרוגים ואיפה שיש הורגים אין מנצחים, וגם אם כבשתה שטח במהלך המלחמה, זה לא שווה את הנזק שנגרם לאנשים שלך ואפילו של הצד האויב.

בנוסף במלחמה שני הצדדים מפסידים כסף רב שהולך על התחמושת, על כך שהלוחמים לא עובדים בגלל שהם במלחמה והכלכלה של המדינה נפגעת.

Big image