ВЕНТИЛАТОРИ

Кога (не) треба воздух

Центрифугални вентилатори

Вентилаторите се наменети за отсис на воздух,од кујнски хауби каде што е помешан со миризба и маснотии.Моторите се екстерно поставени и лесно се прилагодуват на местоположбата која е барана ,може да се регулира брзината на вртежи по желба на инвеститорот,направени во ЕУ за различни капацитети 2500,5000,8000m3/h

Најпопуларни цени ,обезбедена гаранција и сервис

Корисни информации

Решавање на сите типови вентилации на индустриски капацитети ,можност за употреба на повеќе од 30 типови вентилатори со сите пропратни елементи ,решетки автоматска регулација, изведба во акустично изолирани боксови и канали.

CEKOM -Skopje

Air-condition and Ventilation specialist
Big image