פעולותיו של הרצל

נוער מוביל חברת מופת

מה זה חברת מופת בשבילי

חברת מופת זוהי חברה שבא כל אזרח מתייחס בכבוד ליתר האזרחים ואורם את חלקו בפעילות למען הכלל

בכל חברה כזאת ישנם בעיות הדורשות פיתרונות ובכל דור הציגו מנהיגים בעלי חזון דגם של חברת מופת ,

חברה צודקת , שיוויונית ומשגשגת לפי השקפת עולמם.