שנה טובה ומתוקה מפנים אל פנים!

לכם למשפחתכם ולכל עם ישראל :-)

בע"ה,

שנה-טובה לתומכי ולפעילי פנים-אל-פנים, ברחבי ארץ ישראל והעולם.

שנה חדשה לאומה נפלאה
שנת ה'תשע"ו = שנת תשועה.

כבר שבע שבתות הפטרות נחמה,
הקוראות לישראל, לגאולה שלמה.
"נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם"
"אנכי אנכי אנחם אתכם"
"עורי עורי!" "התעוררי התעוררי!"
שוש אשיש בה', עם גיבור כארי.

למה הכפילות? כי קוממיות היא קומתנו:
קומה כפולה לנו, לעמידת זקיפותנו!
אז נחמה ראשונה: שיבתנו לחיים,
אומה שבה לארצה, ולפאתי ירושלים.
הקמת תשתיות, תעשיה, כבישים, גשרים,
חקלאות, כלכלה והרבה שרירים.
אך לא די בכך לעם ה', בניו של מקום!
לא בכך די ליישר מצב שבר-עקום.
עכשיו צריכים קומה שניה מנחמת:
האומה זקוקה לתודעת יהדותה המקוממת.
יהדות! תורה! דבר ה'! אמונה!
לזה צמאה מאוד כל המדינה -
מי אנחנו, מה חיינו, על מה נלחמים
למה באנו הנה, ולאן מתקדמים.

אז זכינו להקים "פנים-אל-פנים" ולחבר,
את עם-ישראל לשורשיו. רק כך ניתגבר!!
זו הנחמה השנייה, הנחוצה כל כך,
ואשרי כל הזוכה לתמוך במהלך!

חיילים, חיילות, סטודנטים, מפקדים,
מורים, מורות, קיבוצניקים, תלמידים.

שנה טובה לכולנו, לגאולה שלמה!
עוד צעד היסטורי לשלמות התקומה!

גבע ראפ
אל"ם מיל׳
פנים-אל-פנים
Geva Rapp
IDF Res Colonel
Panim-el-Panim

היה שותף עוד היום לעשייה הברוכה והצטרף למשפחת פנים אל פנים!

פנים אל פנים

עמותת פנים אל פנים קמה לפני כ 10 שנים ופועלת לתת מענה לצמא הקיים בעם ישראל להכרת שורשיו וייעודו, המושתתים על היהדות, המסורת ולהעמקת החיבור והאחדות בין כל חלקיו.