משטרים טוטאליטרים

שירה.ד, תימור, עדן, דנאל, נועם, אופיר ודפנה

דוגמא למדינה שיש בה משטר טוטאליטרי כיום: צפון קוריאה.

בצפון קוריאה ישנו משטר טוטאליטרי כיום. דבר זה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דרכים. לדוגמא: המשטר חוסם בפני התושבים את האינטרנט וכל כלי תקשורת אחר כדי שהמידע לא יצא מהמדינה וכך העולם לא ידע מה קורה בתוך המדינה. בנוסף, כמו המאפיינים של משטר טוטאליטרי "קלאסי", הוא שולט בכל תחומי החיים של האוכלוסייה והם לא יכולים לעשות דברים על דעת עצמם וזה מתבטא בשטיפות מוח באמצעות כרזות ותמונות של המנהיג, תקיפות מתנגדים ועוד.

מאפייני המשטר הטוטאליטרי בצפון קוריאה

במשטר הטוטאליטרי שבצפון קוריאה יש אידיאלוגיה אחת, מפלגה אחת ומנהיג אחד שהוא קים ג'ונג און והוא מחליט את כל החוקים ומוציא אותם לפועל לפי החלטתו. התקשורת והתעמולה היא בפיקוח השלטון: כמו שאמרנו, השלטון מגביל את התקשורות עם המדינה כדי ששאר העולם לא ידע מה מתרחש ומה המנהיג עושה בתוך המדינה. בנוסף, שלטון מפקח על חיי הפרט בכך שהוא מגביל וחוסם בפניו כל מיני אפשריות לפעילויות שהם רוצים לעשות, אלא מותר להם לעשות רק מה שהמנהיג מכתיב להם. זאת ועוד, המשטר עוקב אחר התנגדים ואם הם אינם משנים את דעתם, הוא תוקף אותם בכל מיני דרכים, כמנו לדוגמא: בהכנסה לכלא, לצינוק וכדומה.

מידע מפי תושב צפון קוריאה מקומי

אנו שאלנו תושב מקומי מצפון קוריאה כמה שאלות לגבי אורח החיים בקוריאה על ידי משטר טוטליטרי:

אנחנו: איך באים לידי ביטוי מאפייני המשטר הטוטליטרי בחיי היום יום שלך?

התושב: ישנה השפעה ממש גדולה של המשטר על החיים של האוכלוסייה כולה, זה בא לידי ביטוי בצורות הבאות: המאפיין של התקשורת בפיקוח השלטון בא לידי ביטוי בכך שמגבילים אותנו בשימוש שאנטרנט באמצעי תקשורת נוספים כדי שמה שקורה במדינה ישאר שם ולא יופץ בשאר מדינות העולם. כתוצאה מכך אנחנו מרגישים כלואים ושאין לנו זכות להביע את דעותינו, בכך שכל מי שמביע את דעותיו נגד השלטון מואשם בבגידה ומותקף על ידיד השלטון. בנוסף, בכל צפון קוריאה ישנו רק מנהיג אחד ומפלה אחת שמחליטה את החוקים ומוציאה אותם לפועל ולכן, אין לאף אחד זכויות אשר מגיעות לו בתור אזרח במדינה.האידאולוגיה המרכזית שבמדינתנו משפיעה על אורח חיינו ואין לעשות משהו שנוגד אותה, מכיוון שאם נעשה זאת נענש.

אנחנו: אז אני רואה שאתה לא מרוצה באורח חייך במדינה מסוג זה.

התושב: מובן שאני לא מרוצה מהסיבה שאנחנו בערך כלואים בתוך המדינה ואין לנו אפשרות לעשות את מה שאנחנו אוהבים ורוצים.

אנחנו: למה אתה לא מתנגד?

תושב: אינני מתנגד מהסיבה שכל מי שמתנגד מותקף ואף מעונה ונרצח על ידי השלטון, לכן, אני מעדיף שלא להתנגד ולנסות להתמודד עם המצב.