בטיחות באינטרנט

חושבים וניזהרים ומידע אישי לא שולחים.

חישבו קודם לפני שאתם מפיצים תמונות של אחרים

יש מיקרים שילד מתאבד בגלל תמונות שמפיצים עליו.

מתנות חינם היזהרו מידע אישי אל תימסר

יש מקרים שבירוס ניכנס למחשב ביזכות ההודות שמופיעות על המסך.