Praktika I

Riistvara hooldus ja monitooring

Eesmärk

Õpilane suudab kohaneda praktikakohas kasutatavate töövahendite- ja töökeskkonnaga.

Praktika pikkus

10 nädalat

Praktika toimumise aeg

II kursuse lõpus

Praktika ülesanded

Praktikal tehtud toimingud dokumenteeritakse

Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused

1. Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis, 6 EKAPit

2. Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond, 6 EKAPit

3. IT süsteemide riistvara, 6 EKAPit

4. Arvutivõrgud ja võrguseadmed, 9 EKAPit

5. Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, 7,5


Praktika õpiväljundid

osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises

töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena

paigaldab arvutivõrgu riistvarakomponente ja lisaseadmeid

tuvastab tõrgete korral mittetoimivad arvutivõrgu komponendid

kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi

kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

dokumentatsioonist lähtuvalt suudab kohandada teenust või IKT vahendit ettevõtte infrastruktuuriga