pijn

wat het is en wat je doet

Wat je straks weet:

een definitie van pijn, de indeling in acute, chronische, nociceptieve (somatogene, viscerogene en neuropathische) pijn,

je kunt pijn omschrijven en weet wat hyper- en hypopathie is en kent de pijnpiramide,

de begrippen nociceptie, nociceptis, referred pain, limbisch systeem,

de maatregelen die de pijnbeleving bij zorgvragers met acute pijn verminderen,

de indeling van pijnstillers in 4 stappen en per stap voorbeelden van medicatie en de belangrijkste bijwerkingen.

opdrachten

1. Je gaat in 2 tallen de informatie zoeken om de vraag te beantwoorden.


2. Je presenteert dit aan de klas.


De informatie staat in hoofdstuk 1