עבודה במדעים

מקימים תחנות כוח בישראל

תחנות כוח בישראל, תחנת הכוח בנהריים

מקורות אנרגיה:

1. אנרגיה סולרית שבאה מקרני השמש.

פירוט: קרני השמש נספגים ללוח הסולרי והופך לחשמל.

2. אנרגיית תנועה שבאה מתנועות הטורבינות.

פירוט: הטורבינות מסתובבות והאנרגיה שבהם מגיע לגנרטור והופכת לחשמל.

3. אנרגיית תנועה שבאה מגלגל שנא בתוך המים.

פירוט: זרם המים המגיע לגלגל מניע אותו על מנת להפיק חשמל.

תחנות כוח מספקות חשמל שמאפשרות לנו להשתמש בדברים חשמליים.

לבסוף: אנו יודעים כמה דרכים להפקת חשמל.

וגם, אנו מציעים להשתמש בתחנת כוח מהשמש כי בישראל יש הרבה שמש וזה ייתן הרבה חשמל.


תחנת הכוח בנהריים, במפגש שבין שני נהרות - הירדן והירמוך - הייתה אבן דרך במפעל הציוני בארץ ישראל. היא הוקמה על ידי פנחס רוטנברג, מי שכונה הזקן מנהריים

התחנה הופעלה על ידי גלגל מים שסובב את הגנרטור בעזרת מים.

טורבינות הגז ואנרגיה סולרית

טורבינת גז הוא רכיב המניע את מכלול הרכיבים הסובבים במנוע והנפוץ כיום במנועי טורבינה המשמשים בעיקר להנעת כלי טיס. מנוע טורבינה הוא שם כולל למשפחת המנועים המכילים טורבינה, עמהם נמנים מנועי הטורבו-סילון, טורבו-מניפה, טורבו-פרופ וטורבו-ציר. על אף המשותף, נבדלים מנועים אלו במאפיינים רבים, בהם: תוצר הפליטה הסופי, הספק האנרגיה המופק, היעילות האנרגטית, עוצמת הרעש ועוד. בהתאם למאפייניהם השונים, משתנית התאמתם למגוון שימושים שונים, בהתאמה: מטוסי קרב, מטוסי נוסעים ומטען גדולים, מטוסים בינוניים ומסוקים.

בנוסף טורבינות גז חוסכות הרבה חשמל והרבה יותר ידידויות לסביבה.


אנרגיה סולארית אנרגיה סולארית היא מקור של אנרגיה חלופית ומתחדשת שמקורה בקרינת השמש. מתקני אנרגיה סולארית ממירים את הקרינה האלקטרומגנטית שמגיעה מהשמש לאנרגיה תרמית או לחשמל. עקב ההספק הגבוה של קרינת השמש על פני כדור הארץ יש לשיטה זו פוטנציאל להפוך למרכיב משמעותי בשוק האנרגיה העולמי.