TNTT WEEKLY

Week of January 9th, 2017

Big image

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

The Weekly Gospel core team just completed book 2, 2016-2017, for all four divisions. The books are printing and will be ready to ship to all chapters starting next Thursday. Electronic versions are available on the TNTT website under Resources/Weekly Scripture Lesson, or you can access it from this url: http://www.tntt.org/resource/weekly-scripture-lessons/


We have received many positive feedback from our youth-leaders regarding the weekly gospel lessons and their utility. Many are requesting similar lessons for youth-leaders to study and the Academy Headquarters will consider these requests.


Please see below for PDF copies.


The version for Youth-Leader includes 4 parts:


  1. A complete weekly Gospel text is the New American Bible, Revised Edition (NABRE) on the United States Conference of Catholic Bishops, www.usccb.org/bible
  2. Explore It: the sources are from The Jerome Biblical Commentary, The New Jerome Biblical Commentary, and The Navarre Bible posted on St Charles Borromeo Catholic Church, http://www.scborromeo.org/biblestudies.htm
  3. Reflect It: written by priest or layperson with faculty of Creighton University, a Jesuit Catholic University.
  4. Activity (Game/Song/Cheer): written or revised by our youth-leaders.

2ND SUNDAY OF ORDINARY - JANUARY 15, 2017

Big image

PRAY WITH POPE FRANCIS

VEYM NATIONAL EVENTS IN 2017

1. Feb 28th | Deadline for Niên Liễm 2016-2017

2. Mar 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Mùa Chay 2017

3. Mar 5th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Hy Sinh"

4. Mar 19th | Tiệc Gây Quỹ Tại Miền Nam - Houston, TX

5. Apr 20th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Đông

6. Jun 17th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

7. Jun 28th | Tiberia 10 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

8. Jul 27th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Tây

9. Aug 30th | Tiberia 11 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

10. Oct 1st | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

11. Oct 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Tháng Mân Côi 2017

12. Dec 3rd | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

Big image

HAPPENING THIS WEEKEND

... Đại Hội Huynh Trưởng Miền Đông Nam VI. Nguyện Chúc Đại Hội Huynh Trưởng và cuộc bầu cử tân ban chấp hành Miền Đông Nam được thành công tốt đẹp trong cuối tuần này.


"Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp, đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người."


Đọc thêm tin tức của TNTT Miền Đông Nam trên trang: http://www.miendongnam.org

KÍNH BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Ông Phêrô Lê Văn Xích


Nghi Thức Phát Tang và Thăm Viếng

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2017


Nghi Thức Phát Tang: 2:30 giờ chiều

Chương trình Thăm Viếng: 4:00 giờ chiều đến 9:00 giờ tối


Thánh Lễ An Táng

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2017 - lúc 10 giờ sáng

tại St. Joseph the Worker Catholic Church

19855 Sherman Way, Winnetka, CA 91306

Điện thoại: (818) 341-6634


Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại

San Fernando Mission Cemeteries

11160 Stranwood Ave, Mission Hills, CA 91345

Điện thoại: (818) 361-7387


TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Hiền Thê: Bà Quả Phụ Lê Văn Xích, Nhũ Danh Lê Thị Ngọc Hồng

Trưởng Nữ: Lê Thị Kim Loan, chồng Nguyễn Trường Khan

Trưởng Nam: Lê Văn Quốc Hùng, vợ Lê Corinne và các con

Thứ Nam: Lê Văn Quốc Vũ, vợ Lê Thị Miễn và các con

Thứ Nam: Lê Văn Quốc Khánh, vợ Nguyễn Anna Thục Oanh và các con

Út Nữ: Lê Thị Ngọc Khánh, chồng Hồ Gio-An và các con

UPCOMING EVENTS

Feb 18th

Samaritanô 62 | Trợ Tá | Ngày Lý Thuyết | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Nguyệt Đinh

Mar 3rd

Về Đất Hứa 21 | HLHT Cấp 1 | Arcadia, CA | MTN/LĐRK |Contact: Tr. Việt Hoàng

Mar 16th

Phêrô 13 | HLHT Cấp 1 | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Trần

Mar 19th

Tiệc Gây Quỹ Góp Một Bàn Tay tại Miền Nam | Houston, TX

April 6th

Lửa Thiêng 57 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu | Anaheim, CA | MTN

April 9th

Samaritano 63 | Trợ Tá | Anaheim, CA | MTN

May 26th

Sa Mạc Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Nguyễn Nhung

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu | Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt


Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 - Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Aug 3rd

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông