ASSIGNATURES PROMOCIONALS

Inscripcions a la secretaria d'El Musical fins el 29/01/2016

COMBO INFANTIL

DIJOUS de 17:15h a 18:00h

ALUMNES de 8 a 11 anys

30€/mes (matricula gratuïta)

COR INFANTIL

DILLUNS de 19:00h a 20:00h

ALUMNES de 9 a 12 anys

24€/mes (matricula gratuïta)

PROFESSORA: MARTA GARCIA

COL·LECTIVES DE PIANO

DIMECRES (un cop al mes) de 19:15h a 20:15h

ALUMNES de 8 a 13 anys

10€/mes (matricula gratuïta)

PROFESSORA: SILVIA ROSTEK


Una classe col·lectiva de piano que s’entén com a laboratori d’experimentació musical que integra la pràctica del piano i els instruments de percussió, el moviment, la percussió corporal i la veu. Al experimentar amb sons es descobreix el camí des de la transformació cap a la invenció i la improvisació. A través del joc amb espais sonors es desperta la curiositat pel treball tímbric. El joc creatiu de les mans fomenta la seguretat i flexibilitat de la tècnica instrumental. L'adquisició d'aquestes capacitats recreant-se amb les tecles ajuden a la integració de la música escrita.


Es treballa amb la idea de M. Schmitz:

“Trobar el poc en molt

per a descobrir el com

de fer molt de poc.”


De nacionalitat alemanya, Silvia Rostek és titulada Superior de Piano per l'Escola

Superior de Música Franz Liszt de Weimar (Alemanya) i de la Pedagogia Musical i del

Moviment per la Universitat Mozarteum - Orff Institut de Salzburg (Àustria).

Des de fa vint anys desenvolupa la seva labor docent impartint classes de piano i de

música i moviment treballant amb un enfocament de la Pedagogia Musical basat en el

Orff-Schulwerk en Escoles de Música i Conservatoris d'Alemanya, Àustria i Espanya.