זירה 1

הכיתה כזירת תקשורת

הזירה 1- הכיתה כזירת תקשורת

בקמפיין הליכוד ניתן לראות את ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לתוך גנון שבו יש ילדים קטנים.

במהלך הסרטון ניתן להבין כי הילדים הם חברי מפלגות שעימם הוא מתחרה בבחירות.


בפרק זה נתנסה במודלים בתקשורת.

המודל הראשון שעליו אנו מדברים הוא המודל הקווי-לינארי לאסוול.

מוען---מסר---אמצעי---נמען---אפקט


נתח את הקמפיין הבא על פי המודל וציין מה האפקט של הקמפיין על הבוחרים.

נתניהו מנהל גן ילדים - קמפיין הליכוד 2015