יום מקוון

מצדה

סיבות ההתאבדות ע"י אלעזר

אלעזר טען שהזכות לחירות טובה מהזכות לחיים

אלעזר רצה להתאבד כיוון שאמר שיהיה לו מר יותר לראות את העיר הקדושה נהרסת ע"י האויבים מאשר למות.

אלעזר מוסיף ואומר אנחנו נהיה עבדים לשונאינו לרומאים ואנחנו צריכים להישאר חופשיים ביוצאנו מהחיים.

טיעונים נגד התאבדות

1. אם היו מאמינים בעצמם אולי היו מצליחים, אם לא מנסים לא מפסידים

2. עדיף לחיות כעבד מאשר למות