שנת השמיטה

גיבורי כח עושי דברו

סוד הארץ על ערכי השמיטה והלכותיה- מכון התורה והארץ

Big image

גם אני רוצה לשמור שמיטה!