SOCIAL- DEMOKRATERNA

Söderhamnsföreningen

Medlemsmöte

__________________________________________________________________________

23 september medlemsmöte

Ur dagordningen:

- Nomineringar till Fullmäktiges presidium

- Valanalys


Annexet ABF kl: 19.00

Välkomna

____________________________________________________________________

13 oktober medlemsmöte

Ur dagordningen

- Nomineringar till styrelser och nämnder


Mer information kommer i senare utskick

____________________________________________________________________