Melkziekte

Gemaakt door: Bente de Ron

Wat is de melkziekte?

Melkziekte is een tekort aan calcium. De ziekte treed binnen 48 uur na het afkalven op, maar kan ook vlak voor of tijden het afkalven ontstaan.
De melkziekte is een duur grapje voor een bedrijf. De ziekte veroorzaakt een lagere melkgift, achteraf verminderde vruchtbaarheid en eventueel risico op sterfte.

Oorzaak

Een tekort aan calcium in het bloed wordt veroorzaakt doordat na het kalveren de calcium behoefde snel toeneemt voor de productie van melk. Het lichaam van de koe moet zich snel aanpassen aan een veel groter calcium behoefde.
Calcium is in het lichaam aanwezig in het bloed en in de botten. Als er in eens te veel calcium aanwezig is gebruikt de koe het calcium uit het bloed. Later wordt dit weer aangevuld vanuit het bot. Hier gaat een tijdje overheen en in de tussentijd heeft de koe een tekort aan calcium.

Verschijnselen

Een koe met de melkziekte heeft weinig eetlust en is non-actief. De oren voelen vaak koud aan. Door de ziekte werken de skeletspieren niet optimaal meer en heeft de koe moeite met opstaan. Ook de spieren in de organen voeren hun functie niet meer goed uit, er komt geen mest en urine meer. Zo'n 8% van de koeien gaat dood door deze ziekte.

Behandeling

Het belangrijkste is dat de koe zo snel mogelijk meer calcium krijgt toegediend. Doormiddel van een infuus recht in de melk ader kun je de koe direct calcium en magnesium toedienen. Als de koe goed slikt kan je het calcium en magnesium ook toedienen via de bek.


Wanneer de koe te lang ligt zal de doorbloeding in de poten verstoord raken door het gewicht van de koe wat op de poten rust. Het is dan noodzakelijk om de koe om de 3 of 4 uur op de andere zijde te rollen.

Preventie

Een goed rantsoen met een niet te hoog kalium en calcium gehalte tijdens de droogstand voorkomt de melkziekte.
Duurzame Melkveetip 33: Kans melkziekte verkleinen

Vragen

Vraag 1: Binnen hoeveel uur treed de melkziekte op?

Vraag 2: Door wat wordt een calcium tekort veroorzaakt?

Vraag 3: Waaraan kan je herkennen dat een koe melkziekte heeft?

Vraag 4: Via welke twee manieren kun je de behandeling toedienen?

Vraag 5: Wat voor behandeling moet je nog meer doen bij een koe met melkziekte?

Bronvermelding

www.veearts.nl voor de informatie.

www.google.com voor de foto's (1 foto is van mijzelf).

www.youtube.com voor het filmpje over de melkziekte.