Informatie overdragen

Aybiçe & Josra

Communicatie is de basis van alles

  • Communicatie is het overdragen van informatie aan anderen.
  • Voorbeelden van communicatie = praten, gebaren maken. Ook zingen, dansen, verkeersborden, radio, televisie en internet zijn vormen van communicatie.


2 manier van communicatie = met woorden praten (verbale communicatie)

= zonder woorden communiceren (non-verbale communicatie)


Verkeerd begrijpen > miscommunicatie = ruis


Zender > geeft boodschap door aan de ontvanger > ontvanger geeft feedback > feedback komt aan bij de zender (zo gaat het door)

Big image
Verbale of non-verbale communicatie, wat heeft de meeste informatie waarde?