BP

גון זרביב ורותם זינו ז4

חברת הנפט BP

בחרנו בחברה זו, כיוון שהיא חברה עולמית המשפיעה על אזורים וארצות בעולם לחיוב וגם לשלילה.

BP

BP היא התאגיד השלישי בגודלו בעולם בתחום הנפט, הגז הטבעי והפטרוכימיה. החברה הוקמה ב-1908. משרדיה הראשיים של החברה ממוקמים בלונדון. החברה מייצרת ומשווקת נפט וגז טבעי, לחברה סניפים רבים בכל העולם הכוללים בתי זיקוק, מקורות קידוח, תחנות כוח, מרכזי הפצה, תחנות דלק, הובלת גז ונפט בצורה יבשתית וימית. בכל רחבי העולם
BP Technology Outlook

3 השפעות חיוביות

1. חברת BP מביאה קדמה לכל קצוות העולם.

2. חברת BP עוסקת במיזמים רבים של אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולרית, שבשבות רוח וניצול מאגרי גז טבעי.

3. חברת BP עוסקת בייעול ניצולת הפקת האנרגיה, מנצלת טוב יותר את מאגרי הנפט והגז, מייעלת את ההפקה ומשפרת את הטיפול בתוצרי הגז והנפט. שיפור הטיפול בפסולת של זיקוק הנפט, המהווה גורם עיקרי ומשמעותי לזיהום האוויר המים והסביבה, הינו חיוני לשיפור איכות החיים של כולנו.

3 השפעות שליליות

1. החברה מזהמת את האוויר בכך שהיא מעבירה גזים רעילים דרך הארובות במפעלים ובבתי הזיקוק.

2. BP גומרת את הדלקים המתכלים.

3. החברה מזרימה שפכים רעילים לים וכך פוגעת בסביבה ובחי.

האסון אסדת הקדוח במפרץ מקסיקו

ב-20 באפריל 2010 התפוצצה וקרסה אסדת הקידוח שחכרה החברה במפרץ מקסיקו. באר הנפט בקרקעית הים המשיכה לפלוט נפט וגז טבעי במשך למעלה מחודש, ונגרם אסון אקולוגי מהגדולים בהיסטוריה. רק ביולי 2010 נעצרה הדליפה.