Изучавање кретања у разр. настави

Биљана Живковић, Наташа Милинковић, Ивана Милошевић

Апстракт:

Како увести децу млађих разреда у свет физике?

Свакако корак по корак, једноставним огледима и учењем кроз игру. На идеју да изведемо овај час о кретању са ученицима четвртог разреда, дошле смо листајући књигу Вере Бојовић, Кретање. Овај час је изведен у оквиру тематског дана Кретање. Такође се показало да је сарадња учитеља и наставника физике заиста уродила плодoм, с обзиром на све активности, приказане од стране ученика, као и на атмосферу за време часа.

КОРАЦИ:

Ивин воз

Шта се све креће?

Како знамо да ли се крећемо?

Покрени тело!

Експерименти:


  • 1. Боце напуњене различитом количином песка
  • 2. Коцка, лопта, ваљак
  • 3. "Стаза"

  • 4.„Јачина“ деловања на тело
  • 5."Падина"
  • 6. Клатно
  • 7. Галилејев оглед


Извештање и дискусија

Мапа ума

Ученици покрећу своју „ракету“.

Закључак

Учењем кроз игру и експериментисање ученицима се пружа могућност да уживају у чарима физике. Написане приче по слици (на основу приказаних огледа), показују да су ученици разумели како се тела могу покренути и шта све може да утиче на брзину кретања тела.