Ogen laseren

Ook heel gewoon

Ogen laseren, meerdere methoden

Men zou verwachten dat ogenlaseren meer gezocht wordt in Google dan “ogen laseren”. Uiteindelijk geldt dit ook voor ooglaseren in plaats van “oog laseren”. Er wordt duidelijk veel gezocht op het verkeerd geschreven woord ooglaseren, dan zou men verwachten dat dit ook het geval zou zijn met ogenlaseren. Echter niets is minder waar, er wordt veel meer gezocht op “ogen laseren” dan op ogenlaseren.

Mensen die ogen laseren intikken in Google, willen minimaal meer weten over het laseren van ogen. Maar vaak zijn ze opzoek naar een ooglaserkliniek. Uiteindelijk is ogen laseren in de hele wereld steeds normaler geworden. In Korea bezoekt men net zo eenvoudig een ooglaserkliniek als een schoonheidssalon. Daarmee is duidelijk dat de drempel voor de ingreep niet meer hoog is. Rondom de kosten kan men discussiëren, maar wanneer men brildrager is, weet je dat er regelmatig oogarts bezoeken noodzakelijk zijn, evenals nieuwe brillen en dat kan ook aardig oplopen.
Het zal duidelijk zijn dat mensen doe ogen laseren in Google opgezocht hebben, dit bewust hebben gedaan omdat ze van plan zijn om hun ogen binnen afzienbare tijd te laten laseren. Dat ze bij toeval ook stuiten op andere informatie rondom het laseren van ogen is een bijkomende zaak. Men ontdekt onder andere dat er geen standaard techniek is, maar meerdere technieken. Echter van alle technieken die in de loop der jaren uitgevonden zijn, zijn er slechts drie die vrijwel altijd gebruikt worden. Deze technieken zijn: LASEK-, LASIK- en PRK. Bij de Lasik methode creëert de chirurg een flap op het oog om de buitenste hoornvlies laag te verwijderen. Wanneer de ogen gelaserd zijn en de werkzaamheden zijn gereed, dan wordt deze flap weer teruggelegd om het oog te laten genezen. Bij een Lasek behandeling wordt zo’n flap niet gemaakt, de laser wordt direct op het oppervlak van het hoornvlies gericht en gebruikt om de sterkte te corrigeren. Het is daarom dat patiënten met een uitermate dun hoornvlies of onregelmatig gevormd hoornvlies beter (wordt eigenlijk altijd geadviseerd) de Lasek methode in plaats van de Lasik methode kunnen ondergaan. Na Lasek wordt er eenvoudig weg een contactlens als een soort verband gebruikt gedurende ongeveer 4 tot 5 dagen, terwijl het gewenste zicht tot 7 dagen na behandeling op zich kan laten wachten. Bij een Lasik behandeling is dit duidelijk korter. De flap die gebruikt wordt bij de Lasik methode werkt als een natuurlijk verband, wat inhoudt dat de genezingstijd voor deze behandeling ongeveer 24 tot 48 uur is. Ooglaseren is eigenlijk niet meer heel anders dan een bezoek aan de schoonheidsspecialiste. Ernstig oogletsel na refractiechirurgie komt vrijwel niet (meer) voor. Over meerdere jaren zijn er acht meldingen binnen gekomen van oogletsel na het laseren van de ogen. Op basis hiervan en door de snel groeiende populariteit van refractiechirurgie heeft de inspectie besloten een inventariserend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg in alle klinieken voor refractiechirurgie die LASEK-, LASIK- en PRK-behandelingen aanbieden.

Enige onrust onder mensen die niet zeker waren of de behandelingen wel veilig genoeg zijn en het toenemend aantal buitenlandse artsen bij meerdere klinieken werkzame (buitenlandse) artsen die tot Kamervragen leidden, hebben ook een rol gespeeld bij dit besluit.

Bij de analyse van de meldingen bleek zowel sprake te zijn van tekortkomingen in het professioneel handelen meestal met infectie of visusverlies als gevolg, als tekortkomingen in het gebruik en validatie van de gebruikte apparatuur.

Daarnaast is het voor cliënten lastig om zelf de kwaliteit van de geleverde zorg in de verschillende klinieken te beoordelen. Hoewel de internetsites van de klinieken veel informatie verschaffen, is die niet altijd objectief.

Belang

Correctie van bij- en verziendheid door middel van refractiechirurgie is een ingreep die blijvende gevolgen heeft en de oorzaak van oogproblemen kan zijn. Een zorgvuldige en kwalitatief goede behandeling is voor de patiënt dan ook van wezenlijk belang.

Meer informatie: http://www.ogenlaserenoffertes.nl/