Sociale hulp in het Ancien Régime

Janne,Olivier en Jelle

1) Sociale hulp is een gunst

Hulpverlening Kloosters Profiteren Werkloosheid Ambachten
Big image

2) De gasthuizen redden vooral zielen

Gasthuizen beperkte tijd chirurgijn medische kennis Stedelingen
Big image