ទិញឥឡូវនេះ! ឧបករណ៍បឈ្ឈរថែប្លែត

យើងរួមគ្នា

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច

នេះគឺជាប្រដាប់បឈ្ឈរថែប្លែត។ពួកយើងមកពីក្រុមTechstuffពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាឡៃហ្គ័រហើយយើងរៀនអំពីភាពជាសហគ្រិនដោយការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី។ ក្រុមរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតឧបករណ៍បឈ្ឈរថែប្លែតនេះដោយសារតែយើងចង់ឱ្យប្រជាជនមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលពួកគេបានប្រើឧបករណ៍នេះ។ ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលចិត្តផលិតផលរបស់យើងនិងទិញវា!

អំពីផលិតផលរបស់យើង

ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងពីការបោះពុម្ព 3D ។ វាត្រូវបានធ្វើពីប្លាស្ទិច។ វាមានរូបរាងខ្នាតតូចប៉ុន្តែវារឹងមាំផងដែរ។ យើងបានរចនាឡើងផលិតផលក្នុង 123D រចនានិងបោះពុម្ពវាចេញ។ នៅពេលដែលយើងបានបោះពុម្ពវាចេញមកជារូបរាងដូចគ្នានឹងការរចនា។ ផលិតផលនេះអាចជួយអ្នកឱ្យរៀបចំឧបករណ៍ថែប្លែតរបស់អ្នក។​ម្យ៉ាងទៀតដៃរបស់អ្នកមិនឈឺចាប់។ វាក៏អាចការពារភ្នែករបស់អ្នកនិងការពារថែប្លែតរបស់អ្នកពីការបែក។

ទាក់ទង: អ៊ីម៉ែល: techstuff@ligercambodia.org វេបសាយ: tech--stuff.weebly.com