TNTT WEEKLY

Week of June 3rd, 2017

HAPPY 50TH BIRTHDAY FATHER FRANCIS XAVIER NGUYỄN THANH BÌNH, SVD, TỔNG TUYÊN UÝ PT/TNTT/VN/HK

Dear Father Bình,

Thank you for

reflecting God's light

through your good works

and for sharing with us His grace in so many wonderful ways.

God Bless you on your Special 50th Birthday and always!

Big image

Father Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình will be turning 50 on June 12th, 2017

How do we celebrate his Special Birthday beside sending him good wishes?

  • Keep father Bình in your prayers on his special day.
  • Offer Bó Hoa Thiêng, Sống Ngày Thánh Thể as a gift on his special day.
Big image

VEYM EUCHARISTIC ADORATION DAY

VEYM Eucharistic Adoration Day will take place on Sunday, June 18th, 2017 with the purpose of adoring and honoring the presence of Christ in the Eucharist and for commemorating the institution of the Eucharistic Sacrament.


The National Executive Committee invites all Chapters across the U.S.A to save the date and to host a Holy Eucharistic Adoration hour on June 18th, 2017 so that all VEYM members can unite in prayer and adore the Blessed Sacrament. Preparation is important in order to make the experience of Eucharistic Adoration as personal and meaningful as possible.


The adoration template booklet guidelines are provided in the link below:


Holy Eucharistic Adoration 2017 Booklet

----SAVE THE DATE---- VEYM NATIONAL DAY OF ADORATION

Sunday, June 18th, 6:30pm

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang 900 Tulumus Drive, Albuquerque, NM 87120

Đoàn TNTT Đức Mẹ Lavang tại Albuquerque, New Mexico sẽ có giờ Chầu trọng thể lúc 6:30. Xin mời toàn thể thành viên PT/TNTT cùng hiệp ý cầu nguyện.

Lời Mời Gọi Liên Kết Thành Viên trong Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa của Cha Tổng Tuyên Uý

Toàn thể quý thành viên PT/TNTT/VN/HK thân mến,


Chúa Nhật ngày 18 tháng 6 là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là bổn mạng của Phong Trào. Trong dịp lễ này Nội Quy điều 64.1 và 64.2 nhắc nhở quý Cha dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân và các thành viên còn sống cũng như đã qua đời. Trong ý này, mỗi thành viên cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp đỡ các đoàn và Phong Trào trong nhiều năm qua và trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, toàn thể Phong Trào Thiếu Nhi sẽ cùng mừng khẩu hiệu thứ hai của chúng ta đó là: Rước Lễ. Với tâm niệm sống:

Thiếu Nhi Thánh Thánh Thể nhiệm mầu,

Tôn sùng Rước Lễ nhà Chầu viếng thắm.

chúng ta hãy cùng nhau liên kết với Chúa và với nhau trong Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu mà Chúa Giêsu đã lập để ở cùng chúng ta. Sự hiệp nhất với nhau trong Bí Tích Thánh Thể trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô này sẽ là nguồn sinh lực dổi dào cho mỗi thành viên của chúng ta.


This Sunday is the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. This is a special day for the EYM. In this special celebrations all Chaplains are reminded to offer mass to pray for all benefactors and living members as well as deceased ones. Also, all members are reminded to pray for benefactors who tirelessly helps chapters and EYM in the past years. On this day, we also celebrate our second motto: Holy Communion. With our TNTT target in life:

A Eucharistic Youth of the Blessed Sacrament,

Receiving communion and visiting the Tabernacle.

let us unite with God and with one another in the Blessed Sacrament on the Solemnity of the Holy Body and Blood of Christ. Being united with one another in the Blessed Sacrament on the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ will be the source of life for all of us.


Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD

Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK

RELAY ADORATION IN SOUTHERN REGION

Giờ Chầu tại Đoàn Thánh Tâm, Port Author, TX on Thursday, June 1st.

Big image

EUCHARISTIC ADORATION

Sunday, June 11th, 2pm

Đoàn Savio, Houston, TX

Xin tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện và tới tham dự những buổi Chầu Lượt kế tiếp tại Đoàn Saviô, Houston, TX vào Chúa Nhật tuần này Ngày 11 Tháng 6.


  • Ngày 18 Tháng 6 - Đoàn Đức Mẹ La Vang, Albuquerque, NM
  • Ngày 25 Tháng 6 - Đoàn Kitô Vua, Houston, TX
  • Ngày 29 Tháng 6 - Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỳ III, Houston, TX

Weekly Gospel

Remember It!

"For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life." (John 3:16)

chúc mừng

Congratulations to Sa Mạc Đamas 19 and Samaritano 61

Congratulations to Sa Mạc Đamas 19 and Samaritano 61 from Miền Đông Bắc for successful training camps this past weekend. May the camp participants be filled with love, wisdom, and faith as they continue learning and servicing others!

Big image

UPCOMING EVENTS

JUN 18TH

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

JUN 28TH

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

JUN 29TH

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

JUL 1ST

Convocation of Catholic Leaders, Orlando, FL

JUL 13TH

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

JUL 20TH

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

Rạng Đông 39 | HLHT Cấp 1 | Knoxville, TN | MDN | Contact: Tr. Trung Quân

Đuốc Hồng 10 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Knoxville, TN | MDN

JUL 27TH

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 3rd

Đại Hội Thánh Mẫu 2017

AUG 9TH

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

AUG 10TH

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

AUG 30TH

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

OCT 1ST

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông