אזרחות

תושבים אזרחי המדינה ותושבים שאינם אזרחי המדינה

אזרחות היא סוג של סטטוס (מעמד פוליטי) המוענק ליהודים או לקבוצות אחרות במסגרת המדינה.

לכל מדינה יש חוקים לפיהם היא קובעת מי הם אזרחיה ובאילו תנאים יכול אדם להיות אזרח המדינה.


ההבדל בין כול תושבי המדינה , אזרחים , לבין תושבים שאינם אזרחים הוא בעניין הזכויות והחובות:
*זכויות האזרח רחבות יותר

*אזרחי המדינה חייבים למלא את החובות

*אזרחי המדינה חייבים לגלות נאמנות למדינה

*אזרחי המדינה נהנים מזכויות האזרח