Waarde Na(ar) Werk

waardegedreven interventies zonder beperking van tijd & geld

Waardegedreven interveniëren.

Bij snelle veranderingen grijpen we uit reflex regelmatig terug op wat we kennen: protocollen, procedures, geld en tijd. Het is een begrijpelijke reactie vanuit onze evolutie. Maar wellicht niet de meest handige...


We moeten durven meebewegen en onze arbeidsstijl daar aan aanpassen. Maar hoe dan? Waar ligt het antwoord? We kunnen enkel op onderzoek uit gaan, experimenteren en werken volgens de 'trial-and-error-methodiek'. Het klinkt wat pathetisch; maar zolang je één keer vaker opstaat nadat je gevallen bent, kun je altijd vooruit.


Dit proces heb ik in een experimenteel projectje gegoten, waarbij waardering na(ar) werk het uitgangspunt is. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat iemand betaald wordt afhankelijk van de tijd die er aan de klus besteed is. Bij creatieve sessies of adviesgesprekken weet je bovendien nooit wat de effecten op langere termijn zijn. Om die reden gissen de meeste mensen maar wat. Een tarief wordt gebaseerd op eerdere resultaten bij een ander, op reputatie en sociaal culturele normen die onbewust gedreven zijn. Maar de vormen waarin het mes aan twee kanten snijdt kennen we nog niet goed genoeg. In dit experiment wil ik achter deze mechanieken komen.

HOE DAN WEL?

ERVARINGEN

Het experiment is gestart in februari 2018, dus veel resultaat is er nog niet te delen. Op dit moment lopen er vier projecten. Als er nieuwtjes en ervaringen te melden zijn, kunt u dat lezen via www.footprints.frl / www.annettedolle.nl

FOOTPRINTS.FRL

'Als je ergens bent, waar je niet van toegevoegde waarde bent voor jezelf, en dus niet voor de groep, moet je je twee voeten gebruiken om daar te komen waar dat wel zo is.'


Deze 'law of two feet' (afkomstig uit de open space methodiek) gebruik ik niet alleen bij groepen waar ik spreek of waar ik mee werk, maar ook om mijn eigen koers helder te houden. Te vaak, te snel komen we in patronen terecht - omdat het 'nou eenmaal zo gaat'. Dus moeten we onze voeten gebruiken om daar te komen, waar het weer klopt. Waar ze ons brengen? Who knows?