Fremtidens velfærdsstat

Vores velfærdsstat

Den nye velfærdsstat

Staten skal være ansvarlig for borgernes velfærd og dette indebærer både materielle og ikke materielle goder f.eks. tryghed og trivsel. Velfærdsstaten bygger på et social borgerskab, og staten giver herigennem mulighed for at borgerne har del i samfundets sociale og kulturelle arv. Det specielle ved vores velfærdsstat er at borgere der modtager sociale ydelser, stadig beholder deres civile og politiske borgerrettigheder som f.eks. ægteskab og valgret. Dette adskiller sig fra stater som yder fattighjælp, hvor borgeren mister disse rettigheder.


Velfærdsstaten skal:

  • opretholde de offentlige institutioner som sundhedsvæsen og skolevæsen, og disse skal være tilgængelig for alle (gratis).
  • finansiere understøttelser til de svageste i samfundet.


Velfærdsstaten behøver ikke indeholde:

  • Efterlønnen, som sikrer at man kan trække sig tilbage tre år før folkepensionsalderen nås. For at vedligeholde den varige velfærdsstat, bør efterlønnen altså ikke være en del af de sociale ydelser. Økonomisk set ville det kunne betale sig for vores velfærdsstat at afskaffe efterlønnen i det den koster os 16 millioner kr.om året. Disse penge kunne passende gå til bedre skole- og sundhedsvæsen.


Vores velfærdsstat

Vi mener

at velfærdsstaten skal være en sikkerhed for den enkelte borger og sikre, at alle kan leve et civiliseret liv på lige fod med resten af samfundet. Dog bør der være visse fokuspunkter i en velfærdsstat og en fornuftig prioritering af statens goder. Man kan også sige at velfærdsstaten i nogle tilfælde kan demotivere modtagere af sociale ydelser, da de ikke ”lærer” konsekvenserne.


Clara, Celine & Olivia