Paragraaf 2

China, de fabriek van de wereld

China veranderd

China was tot 1980 een communistisch land, dat betekend dat alle bedrijven inbezit waren van de staat. Er was geen vrijheid en de westerse cultuur was verboden. Na 1980 is daar verandering in gekomen, doordat China zag dat het er in de buurlanden Japan en Zuid-Korea veel beter aan toe ging. China nam het systeem, de vrije marktseconomie over. Dat betekend dat bedrijven zelf mochten weten wat ze maakten. Niet overal in China kwam deze vrijheid, alleen in 5 gebieden, ook wel de Speciale Economische Zones (SEZ'S) genoemd.

China en globalisering

Bedrijven waarvan de hoofdkantoor in een bepaald land staat, maar waarvan er vestigingen over de hele wereld staan zijn multinationals. Deze bedrijven willen zich graag in China vestigen omdat daar alles goedkoop is. Veel multinationals doen mee aan de globalisering van de productie. Ze kijken waar ze hun producten het best kunnen laten maken door te kijken naar het arbeidersloon. Het ontwerp komt dan wel uit westerse landen, maar de productie gebeurt in een lagelonenland. Daarna gaan ze weer terug voor de export, veel mensen uit China kopen ook zelf van die producten, en daardoor is China een enorme afzetmarkt.

Mening

Wat vind je ervan dat de Chinezen alles namaken?

Niet goed, omdat in China alles erg goedkoop is en de Europeanen niet veel meer verdienen. Ze maken ook best veel na zoals auto's, kleren, radio's en ga zo maar door. Wij, Nederlanders, downloaden vaak films, games, muziek en dergelijke. Dat is eigenlijk best logsich want anders zou alles veel te duur worden.`