PŁAZY

Zwierzęta wodno-lądowe

Gromada kręgowców

Żyją w dwóch środowiskach: na lądzie i w wodzie. Ich rozród związany jest nierozerwalnie z wodą. W trakcie rozwoju pojawia sie postać larwalna zwana kijanką. Dzielą się na trzy rzędy: bezogonowe, ogoniaste i beznogie. W Polsce wszystkie gatunki objęte są prawną ochroną.

W Polsce występuje 18 gatunków płazów. Oprócz przedstawionych powyżej są to: traszki, kumaki, ropuchy, rzekotka drzewna i grzebiuszka ziemna.