Canllawiau Blogio

Canllawiau Postio

1. Ni fyddwch yn cyhoeddi manylion personol amdanoch eich hunan neu am bobl eraill (cyfeiriad ,rhif ffon ,e-bost ac ati)

2. Bydd Mrs. Davies yn monitro sylwadau sy'n cael eu cynnwys ar y blog.

3. Byddwch yn cadw cyfrineiriau rhyngrwyd eich hunan.

4. Ni fyddwch yn rhannu manylion am eich arferion bob dydd sydd yn cynnwys lleoliadau a amserau.

5. Byddwch bob amser yn ysgifennu mewn brawddegau llawn.

6. Byddwch bob amser yn gwrtais ac yn bositif.

7. Rhowch glod lle mae'n ddyledus.

8. Byddwch yn ymwybodol o hawlfraint, yn enwdig gyda delweddau.

Canllawiau Nodi Sylwadau Ar Flogiau Pobl Eraill

1. Byddwch yn ddiogel

2. Byddwch yn garedig

3. Cadewch eich sylwadau ar y testun a gwnewch eich sylwad yn werth ei ddarllen.

4. Rhannwch ganmoliaeth.

5. Os yr ydych yn anghytuno, peidiwch a bod yn anghwrtais