Afrondingsopdracht 2

benaderingswijze/begeleidingsmethode

Big image

Fases in dementie

Fase 1


- Problemen met plannen

- Ze hebben meer moeite met nieuwe situaties

- Meer tijd nodig om dagelijkse dingen te doen

- Sneller geïrriteerd of gespannen


Fase 2


- Geheugenproblemen

- Moeite met het onthouden van informatie

- Moeite het oriënteren van tijd en soms ook van personen

- Vergeten waar spullen zijn


Fase 3


- De geheugenproblemen worden groter

- Lopen soms doelloos rond

- Het herhalen van handelingen en dagelijkse dingen kunnen niet meer worden uitgevoerd

- Geen interesse in de omgeving

- Worden meer in zichzelf gekeerd

- Moeite met zichzelf uitdrukken

- Vallen terug in herinneringen van vroeger


Fase 3 Later stadium


- Herkennen van mensen kan weg zijn

- Meerdere persoonlijkheidsveranderingen

- Verlies van waardigheid

- Kunnen niet goed meer voor zichzelf zorgen

- Waanideeën en hallucinaties

- Geen interesse in de omgevingFase 4


- Bijna geen mogelijkheid tot contact

- Afhankelijk van de zorg

- Liggen vaak in foetushouding

- Kunnen niks meer

Benaderingswijze

ROB (Realiteits- en Oriëntatie Benadering)

Vanuit de omgeving word er informatie over tijd, plaats en persoon aangeboden. De bedoeling is om oudere mensen zo lag mogelijk in de realiteit van hier en nu te houden en zijn niveau van functioneren zo lang mogelijk te handhaven. Er hangen in de omgeving bordjes met de dag van vandaag, het jaartal, welk seizoen het is, welke maand en nog veel meer.


Validation

In de omgang met dementerenden merk je, dat ze vroeg of laat in hun eigen werkelijkheid gaan leven en dat ze zich moeilijk tot niet meer kunnen richten op onze werkelijkheid. Validation is een manier om gevoelens en gedachten te bevestigen als de realiteit. Je gaat als het ware mee in de gedachtewereld van de dementerende en bevestigt wat hij of zij zegt als correct. Ook al kloppen de dingen die de persoon zegt helemaal niet, toch ga je hierin mee.


Zintuigactivering

Deze methode richt zich op het aanbieden van aangename waarnemingsindrukken. Een voorbeeld van zintuigactivering is snoezelen. Ook kun je de dementerende allerlei materialen laten voelen, zien, horen, proeven. Zo kun je bijvoorbeeld een lekker geurtje opdoen als de dementerende het prettig vind, je kunt in de omgeving ook geuren gebruiken door bijvoorbeeld een wierrook stokje te branden of geurkaarsjes.


Warme zorg

De zorgverlening is gericht op de zorgbehoefte van de dementerende persoon. Het is gericht op het verminderen van pijnlijke symptomen als angst, onveiligheid, onzekerheid. De oudere moet de omgeving ervaren als veilig en beschermend. Het bieden van een veilige omgeving kan op verschillende manieren gebeuren: door nabijheid, huiselijkheid, herkenbaarheid, vrijheid en contact met de familie.


Belevingsgerichte zorg

Dit is niet een methode op zich maar meer een verzamelnaam voor de andere methodes zoals validation, reminiscentie, zintuigactivering en warme zorg. ROB behoort niet tot deze groep omdat dit de oudere in de realiteit probeert te houden en de andere methoden gaan uit van de belevingswereld van de dementerende.

Big image

bij welke fase van dementie de benaderingswijze past en waarom

Fase 1

- Problemen met plannen

- Ze hebben meer moeite met nieuwe situaties

- Meer tijd nodig om dagelijkse dingen te doen

- Sneller geïrriteerd of gespannen

ROB (Realiteits- en Oriëntatie Benadering)

Omdat het in de begin fase van dementie nog mogelijk is om fase een uit te voeren en te proberen met clienten, het is ook belangrijk dat de client zo veel mogelijk zelf blijft doen.


Fase 2


- Geheugenproblemen

- Moeite met het onthouden van informatie

- Moeite het oriënteren van tijd en soms ook van personen

- Vergeten waar spullen zijn

Warme zorg

Omdat in de 2de fase het belangrijk is dat de client zich veilig begrepen en ondersteund voelt omdat hij zichzelf niet meer herkent en het gevoel heeft dat ie de controle verliest


Fase 3

- De geheugenproblemen worden groter

- Lopen soms doelloos rond

- Het herhalen van handelingen en dagelijkse dingen kunnen niet meer worden uitgevoerd

- Geen interesse in de omgeving

- Worden meer in zichzelf gekeerd

- Moeite met zichzelf uitdrukken

- Vallen terug in herinneringen van vroeger

Zintuigactivering

Omdat ze in een fase zijn beland waarin ze eigelijk niet zo veel meer kunnen is het belangrijk om door middel van geluiden en geuren ze toch dingen te laten herinneren, op deze manier blijven ze wel bezig met trainen van hun zintuigen en geheugen.


Fase 3 Later stadium:

- Herkennen van mensen kan weg zijn

- Meerdere persoonlijkheidsveranderingen

- Verlies van waardigheid

- Kunnen niet goed meer voor zichzelf zorgen

- Waanideeën en hallucinatie

- Geen interesse in de omgeving

Validation

Omdat de cliënt niet meer door heft wat er speelt kun je maar beter mee gaan in de beleving wereld van de cliënt op die manier blijven ze rustig


Fase 4

- Bijna geen mogelijkheid tot contact

- Afhankelijk van de zorg

- Liggen vaak in foetushouding

- Kunnen niks meer

Belevingsgerichte zorg

In de laatste fase van dementie is het vooral belangrijk dat je kijkt naar wat de cliënt nodig heeft en je zorg vooral gaat richten op dat wat de cliënt laat zien.

Big image

nawoord

Samira

De rob ( Realiteits- en oriëntatie benadering)

De rob ( Realiteits- en oriëntatie benadering) spreekt me het meest aan, omdat ze vaak geheugensteuntjes ophangen voor de cliënt. En zo kunnen ze oudere zo lang mogelijk in de realiteit houden met verschillende bordjes.


Peggy

De warme zorg

De warme zorg spreekt mij het meeste aan omdat je in de warme zorg zoveel mogelijk probeert de client te begeleiden zoals hij of zei thuis is gewent de situatie blijft zo veilig en vertrouwd mogelijk voor de client.