חגורת בטיחות

חגורת בטיחות

חגורות בטיחות


חגורת הבטיחות פותחה במטרה להקטין את מידת ההיפגעות במקרה של תאונה. חגירת חגורה מסייעת להקטין באופן משמעותי את סיכויי ההיפגעות במצבי הסיכון הבאים: הטחת ראשם של היושבים מלפנים בהגה ו/או בשמשה הקדמית, פגיעת ראש בראש של נוסעי המושב האחורי המועפים קדימה. כמו כן ימנעו חגורות הבטיחות מהנוסעים להתעופף אל מחוץ לרכב במקרה שהתאונה כוללת גם התהפכות הרכב. קיימות מספר תצורות למערכות חגירה: החגורות היעילות יותר הינן חגורות בעלות "3 נקודות" (חגורה צולבת) כולל במושב האחורי האמצעי שם נהוג היה בעבר להתקין חגורת מותניים בלבד.

חגורות הבטיחות כוללות מנגנון נעילה ומערכת מותחנים אשר על פי עקרון הפעולה ננעלים אוטומטית מיד עם התרחשותה של תאונה בהשפעתו של כוח התאוטה בשעת בלימת חרום. החגורה מרתקת את הגוף אל מושב הרכב ומונעת פגיעה בלתי מבוקרת של הנוסעים. על פי תוצאות מחקרים שבוצעו עד כה עולה כי חגירת חגורות בטיחות מקטינה את שיעור הנפגעים ב-X% . החגורה משמשת מרכיב נוסף למערכת כריות האוויר. תפעול נכון מחייב להקפיד לחגור את חגורת הבטיחות על גבי עצם הבריח ועל גבי עצמות האגן. יש לחגור "לכל מרחק" גם בנסיעה קצרה ביותר. הסיכון היחיד המוכר כתוצאה משימוש בחגורות בטיחות הוא במקרה ובו מסיבה כלשהיא עולה הרכב באש או שוקע במים ואז עלול התקן הריסון להאיט את קצב ההחלצות של הנוסעים מהרכב.

תפעול נכון מחייב חגירת ילדים מתחת לגיל 8 תוך שימוש בהתקני ריסון מתאימים (ראה פרק נפרד) אין לבצע כל שינוי טכני בחגורות הבטיחות שלא ע"י מוסך מורשה. לאחר תאונה קשה חלה החובה להחליף את חגורות הבטיחות ברכב ואת מנגנון ההפעלה שלהם.

חגורת בטיחות