Přiřazování žánrů ke knihám

Jak na to

Rozhodli jste uspořádat knihovní fond podle žánrů, a usnadnit tak čtenářům orientaci v něm? Máte stanovené kategorie žánrů, se kterými budete pracovat, ale nevíte jak dál postupovat? Tento návod Vám pomůže. Dočtete se zde, co k přiřazování žánrů k beletristickým knihám potřebujete, jakým způsobem žánry dohledávat a s jakými problémy se při tom můžete setkat!

Co je potřeba a proč:


 1. Seznam beletrie vygenerovaný z knihovního katalogu. Do tohoto seznamu budeme vpisovat žánry, proto je vhodné vygenerovat ho jako tabulkový soubor.
 2. Kategorie žánrů s jejich popisem, abychom věděli, ke kterým žánrům knihy přiřazujeme. Díky popisu žánrů si ujasníme, co do dané kategorie patří a co už ne.
 3. www.databazeknih.cz, což je databáze, ve které jsou knihám přiřazeny žánry. Navíc zde najdeme i anotace či životopisy autorů, které mohou být pro přiřazování žánrů rovněž důležité.
 4. Jiné informační zdroje pro případ, že si nebudeme jisti, ke kterému žánru knihu přiřadit. Použít můžeme např. webové stránky knihkupectví, oficiální webové stránky autorů, Souborný katalog ČR, jiné knihovníky/knihovnice

Postup:


 • pro jednoznačný případ:
 1. Knihu vyhledáme na serveru www.databazeknih.cz.
 2. Z databáze zjistíme, ke kterému žánru knihu přiřadit. Abychom se ujistili, že jde opravdu o daný žánr, přečteme si anotaci.
 3. Poté zapíšeme žánr ke knize do vygenerovaného seznamu. • pro nejednoznačný případ:
 1. Knihu vyhledáme na serveru www.databazeknih.cz.
 2. V případě, že u knihy není uveden žánr, přečteme si anotaci, která nám může napovědět, o čem daná kniha je. Pokud anotace chybí nebo si ani po jejím přečtení nejsme jisti, ke kterému žánru knihu přiřadit, přečteme si autorův životopis. V něm může být zmínka o tom, jakému žánru se autor věnoval/věnuje. Pokud zklamala anotace i autorův životopis, zkusíme použít jiný zdroj (např. webové stránky knihkupectví), abychom se žánru dopátrali.
 3. Jakmile určíme žánr, zapíšeme ho do seznamu ke knize. Může se stát, že se žánru nedopátráme. V tomto případě napíšeme k dané knize „nezařazeno“.

Problémy:

 1. Může nastat situace, že knihu na serveru www.databazeknih.cz nenajdeme. V tomto případě musíme knihu i žánr dohledat pomocí jiného informačního zdroje.
 2. Jiným problémem jsou knihy na pomezí žánrů. Pracujeme-li např. se žánrem detektivka a thriller, zjistíme, že jedna kniha může být přiřazeny k oběma žánrům. Abychom tento problém vyřešili, můžeme procházet různé informační zdroje. Žánr, který v těchto zdrojích převažuje, přiřadíme ke knize. Popřípadě se rozhodneme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.