A IDADE CONTEMPORANEA

María Eduarda Alves De Souza

DEFINICIÓN

A Idade Contemporánea é o nome co que o período histórico entre a Revolución Francesa e hoxe é designado . Un total de 226 anos, dende 1789 ata o presente

Modernidad :ruptura y continuidad

O nome " Modern Estafes " é un engadido recente á periodización histórica tradicional de Christopher Celarius engadiu que unha división tripartite usado na Antigüidade , Idade Media e Idade Moderna ; e é debido ao forte impacto das transformacións post- Revolución Francesa tiña na historiografía europea (especialmente francés ou español) continental , o que os levou a propor un nome diferente para o que eles entendían estruturas como antagónicos : os ex Condicións vellos e máis tarde o novo réxime .

La " Era de la Revolución"

A finais do século XVIII e principios do século XIX , o antigo réxime dun xeito que foi percibido polos seus contemporáneos como un ritmo acelerado temporal da historia , que trouxo grandes cambios alcanzadas tras superar colapsos de oposición violentos as forzas interesadas en manter o pasado: todos os requisitos para falar dunha revolución , eo que Eric Hobsbawm de The Age of Revolution

Revolución industrial

A revolución industrial é a segunda das transformacións produtivas verdadeiramente decisivos humanidade sufrido , a primeira revolución neolítica que transformou a caza e recolección humanidade paleolítica no mundo das aldeas agrícolas e tribos pastorais que caracterizaron dende o seguinte milenios da prehistoria e historia .

¿Porque inglaterra?

A Revolución Industrial tivo orixe en Inglaterra por mor de varios factores , cuxa elucidación é unha das cuestións historiográficas máis significativos .

Oposoición a los cambios

Estes desenvolvementos non foron sempre ben recibidos . A substitución do traballo humano por máquinas condenando os traballadores ao desemprego se artesanía tradicional ás novas condicións de traballo ou a perda de control do proceso de produción non é adecuado se o fixesen .

Revolución demografica

Outras previsións , Thomas Malthus ( Ensaio sobre o Principio da Poboación , 1798 ) pesimista alertou á imposibilidade de manter o crecemento sen precedentes da poboación estaba pasando por Inglaterra , os primeiros en sufrir as transformacións da transición do antigo o novo réxime demográfico . Como industrialización , outras nacións uniuse ao mesmo proceso , que inclúen a redución da mortalidade

Revoluciónes liberales

Mesmo antes de que os cambios relacionados coa revolución industrial Inglés afectasen forma notable a outros países , o crecente poder económico da burguesía enfrontáronse nas sociedades do Antigo Réxime ( case todos os outros países europeos , con excepción de Holanda ) con privilexios das dúas clases privilexiadas que mantivo os seus privilexios medievais ( clero e nobreza ) . A monarquía absoluta , como a súa monarquía autoritaria anterior , xa comezara a dispensar os aristócratas ao goberno , chamando ministros como membros da nobreza menor , avogados e ata persoas da burguesía , como Jean-Baptiste Colbert , o ministro de finanzas de Luís XIV

El asentamiento da revulución burguesa

A política de comercio libre substituído , polo menos en parte , ao período de proteccionismo mercantilista , pero os intercambios internacionais foron principalmente liderado por o chamado pacto colonial que reservou as colonias como un mercado cativo para as súas respectivas cidades . Aínda así , as barreiras ao comercio e ao investimento en escala global foron substancialmente máis baixos que en calquera momento anterior . Os emprendedores con éxito no mercado interior non foron limitados ao tempo para investir e obter beneficios.
História - Aula 11 - Idade Contemporânea I