Verwering En Erosie In De VS

Omar En Mariska

B81 (door Omar)

Verwering is het uiteenvallen van gesteente door het weer. Het weer is de temperatuur, de neerslag en de wind op een bepaalde plaats, op een bepaalde tijd. Het afval dat bij verwering ontstaat is verweringsmateriaal. Er zijn 3 soorten verwering:1. Mechanische verwering
Bij mechanische verwering valt alleen het gesteente uit elkaar. Dat komt door de verschillen in de temperatuur. Een voorbeeld is als een rots warm wordt dan word de rots groter maar bij afkoeling word de rots weer kleiner. Na een tijdje komen er barsten in de rots en valt het uit elkaar.


2. Biologische verwering

Biologische verwering is verwering dat wordt veroorzaakt door levende organismen. Een voorbeeld is dat wortels van planten zich in spleten en barsten wringen.


3. Chemische verwering

Chemische verwering is het uiteenvallen van gesteente onder invloed van water en stoffen en gassen uit de atmosfeer. Dan gaat bijvoorbeeld ijzer roesten en dan wordt het gesteente minder sterk en verkruimelt het.Hier is een filmpje dat nog meer uitleg geeft aan verwering:

B82 (door Omar)

Alle landschapsvormen die te maken hebben met het oplossen van kalk in water noem je karst. Aan het plafond van een grot vormen zich in honderden jaren stalactieten. Dat zijn pilaren die hangen aan het plafond van een grot die van kalk zijn gemaakt. De druppels in de grot die naar beneden vallen verdampen op de grond en vormen dan stalagmieten. Dat zijn pilaren die op de grond van de grot staan. Dolines zijn ronde kuilen van soms wel tientallen meters in de omtrek die vind je in de oppervlakte van karstlandschappen in rivieren die in de grond verdwijnen.

B83 (door Mariska)

Als gesteente verweerd, verbrokkelt het tot puin. Dat puin noem je verweringsmateriaal, verweringsmateriaal blijft meestal niet liggen, maar wordt afgevoerd.

Het verweringsmateriaal wordt afgevoerd door ijs, water of wind. Het puin rolt, door de zwaartekracht naar beneden tot het laagste punt. Als het puin in een dal is aangekomen, wordt het meegenomen door het water. Hoeveel verweringsmateriaal het water meeneemt ligt aan het jaargetij. In het voorjaar neemt het water heel veel mee, door gletsjers (een schuivende ijstong) of door landijs (een gigantische dikke ijslaag) dat smelt, daardoor wordt het water veel woester waardoor het meer en grotere stukken kan meenemen. Zand en löss worden op een andere manier verplaatst, namelijk door de wind. Löss een grondsoort dat tussen klei en zand in zit, het is dus heel licht en waait dus makkelijk weg. Dat gebeurt alleen in gebieden waar de grond onbegroeid en droog is, bijvoorbeeld in woestijnen, koude gebieden aan de rand van landijs, of op het strand.

B84 (door Mariska)

Erosie is het af- en uitschuren van hard gesteente. Erosie lijkt heel erg op verwering en heeft veel met elkaar te maken. Als gesteente is verweerd worden er rotsblokken, zand en grind afgevoerd. Dat werkt als een schuurmiddel tegen hard gesteente, maar ook voor de bedding van een rivier. Het gesteente wordt dor erosie dus gladder en een rivier wordt breder. Al het verweringsmateriaal wordt niet alleen door rivieren vervoert, maar ook door de wind. Met zand geladen wind kan dus ook gesteente afschuren. Ook kan er erosie ontstaan door dat gletsjers of landijs gesteente uitschuurt. Al het gesteente dat er door erosie is af- of uitgeschuurd verdwijnt niet, maar bouwt zich ergens anders weer op. Het afbreken en het ergens anders weer opbouwen van gesteente noem je afzetting of sedimentatie.

Verwering en Erosie in de VS (Door Omar en Mariska)

In de Verenigde Staten heb je veel erosie, dit is uitsluitend wind- en watererosie. De erosie bogen is Utah staan is een nationaal park en zijn ontstaan door watererosie. De Tent Rocks in New Mexico zijn ontstaan door winderosie en staan ook in een nationaal park. Het heeft zijn naam te danken doordat het zo is afgesleten dat het op een tent lijkt.Bryce Canyon is een nationaal park in de Vernigde Staten. De Bryce Canyon is ontstaan als gevolg van chemische verwering van zand en kalksteen en erosie. Het kalksteen lost op in water en zo is het verdwenen. Wat overgebleven is, zijn de puntige pilaren die uit zandsteen bestaan. Erosie zorgt voor het afbreken van de rest van het gesteente. De puntige pilaren in de Bryce Canyon worden hoodoos genoemd. De Grand Canyon is een brede en diepe kloof in de Verenigde Staten. De Grand Canyon is ontstaan door erosie van de Colorado rivier, deze rivier heeft een harde stroom kracht. Door de kracht van de rivier is er in de loop van 10 miljoen jaar een diepe kloof ontstaan. In de Mammoth Cave in de VS kun je stalagmieten en stalactieten zien. Soms raken de stalactieten de stalagmieten elkaar aan en vormen ze een geheel pilaar.