חג פורים בפתח

תלמידי ביאליק נרתמים למען הקהילה

הורים מורים ותלמידים

כולנו נרתמים למען החלשים , למען האחר ,

כל אחד יחפש בביתו תחפושות ישנות שאינן בשימוש, אביזרי פורים ,

נאסוף אותם למען תלמידים אחרים,

Friday, Jan. 16th, 9pm

בכיתות ביה"ס