פרק ראשון - הכרות עם היישובים בארץ

קבוצה מספר 1 -